Starostlivosť o poúrazové stavy

pourazove stavy

Starostlivosť o poúrazové stavy

V súčasnej dobe, kde nečakané udalosti a nehody môžu ovplyvniť každodenný život, je nevyhnutné
mať k dispozícii spoľahlivú a odbornú službu, ktorá poskytne individuálnu starostlivosť a podporu pre
klientov, ktorí sa zranili.
Z bohatej odbornej skúsenosti pri riešení klientov s vážnymi  bolestivými stavmi a obmedzeniami pri
pohyboch som sa rozhodol tieto vedomosti aplikovať a využiť pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc po
úrazoch, aby sa čo najlepšie dokázali zo zranení zotaviť.
Pri zraneniach je veľmi dôležitý individuálny prístup a pozornosť k detailom, aby sa stav klienta
každým sedením zlepšoval a dostal sa do bodu, kedy sa pohybový rozsah a funkčnosť postihnutých
miest obnoví.

cena 55eur / 60min