Komplexné riešenie

chiropraxia s masazou

Komplexné riešenie

section-064d32a

Komplexná terapia

Je komplex, ktorý sa zameriava na svalové reťazce a opornú sústavu, aby spolu správne fungovali ako celok. Pri pohybových návykoch, ktoré máme a denne robíme, zapájame určité svaly, ktoré vykonávajú pohyb. Ak je tento pohyb nesprávny, svaly, ktoré ho vykonávajú, sa prestanú správne zapájať a nahrádzajú ich iné svaly v reťazci. Z toho dôvodu môžu vznikať svalové dysbalancie, bolesti a problémy s tým spojené ako napr.  disfunkcia, ktorá vzniká  z dôvodu zlej polohy kĺbov, kostí a stavcov, zhoršenie pohyblivosti  a mnoho ďalších problémov a bolestí, pričom ich odstránenie môže vyžadovať viac času. Na to, aby sme vyriešili vzniknuté problémy, je dôležité  aktivovať svaly, ktoré neplnia svoju funkciu a nahrádzajú ich iné svalové skupiny. Na aktiváciu je potrebné sfunkčnenie svalovej skupiny a to správnym cvičením, uvoľňovaním  a nápravou nesprávneho pohybového stereotypu. Chiropraxiou docielime nápravu opornej sústavy, odstránenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti.
 
Komplexnú terapiu tvorí:
 
Diagnostika
 
Diagnostika pohybového aparátu slúži k určeniu zdravotného stavu klienta. Ide o zadefinovanie problémov pohybovej sústavy. 
 
Uvoľňovacie techniky
 
Uvoľňovacie techniky ako je masáž, bánkovanie, manuálne uvoľňovanie a mobilizácia sa kombinujú podľa potreby. Slúžia na uvoľnenie svalov, ktoré tvoria blokácie a obmedzenie v pohybe.

Cena: 49eur /60min

 

 

Chiropraxia s masážou Masáže